Privacybeleid

Disclaimer

Deze disclaimer beoogt de aansprakelijkheid van de eigenaar van de website, hierna te noemen Vtron Mobility, te beperken en de voorwaarden voor het gebruik van de website: www.vtronmobility.be te specificeren. Alle inhoud op www.Vtron Mobility.be, waaronder teksten, afbeeldingen en andere materialen, is eigendom van Vtron Mobility en auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of verspreiding van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Voel je echter vrij om de inhoud die we plaatsen te verspreiden en te delen op sociale netwerken.

Vtron Mobility is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op de website. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij selecteren en voor de gevolgen die het gebruik van deze informatie voor hen kan hebben. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Het staat de bezoeker vrij deze websites te bezoeken. Vtron Mobility is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het beleid en de inhoud van andere websites waarnaar deze site linkt en biedt geen garantie voor het beveiligingsniveau van deze site. Vtron Mobility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke effecten of voor schade die de bezoeker zou kunnen lijden door het gebruik van de hyperlinks. Wij raden u dan ook aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze websites te raadplegen.

Vtron Mobility heeft als eigenaar van de website het recht om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de website. Heeft u opmerkingen of vragen? Mail dan naar info@Vtron Mobility.be.

Laatste update van deze disclaimer: 14/02/2024

Privacy

Hieronder kunt u lezen hoe Vtron Mobility persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

Deze website www.vtronmobility.be verzamelt geen persoonlijke gegevens van u. Mensen die hun persoonlijke gegevens achterlaten via het contactformulier kunnen en zullen hoogstwaarschijnlijk gecontacteerd worden door het bureau. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van deze gegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief kunnen en zullen de nieuwsbrief ontvangen totdat zij zich uitschrijven.

Cookiebeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communica tie en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming), informeert Vtron Mobility u over het beleid van de verzameling en verwerking van cookies. Vtron Mobility BV kan dit cookiebeleid af en toe wijzigen. Lees dit cookiebeleid elke keer dat u deze website wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat u de toepasselijke regels op dat moment begrijpt. Het gewijzigde cookiebeleid is van kracht vanaf de datum die erin wordt vermeld. De laatste wijziging van dit cookiebeleid is uitgevoerd op 14 februari 2024.

Wat zijn cookies?


Cookies zijn bestanden die via de pagina’s van de website naar uw computer kunnen worden gedownload.
Het zijn instrumenten die een essentiële rol spelen bij de levering van talrijke diensten van de informatiemaatschappij. Ze maken het onder meer mogelijk dat een webpagina informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur opslaat en ophaalt en, afhankelijk van de verkregen informatie, kan worden gebruikt om de gebruiker te herkennen en de aangeboden dienst te verbeteren of om de manier van weergeven van de informatie te personaliseren. De specifieke toepassingen die we van deze technologieën gebruiken, worden hieronder beschreven.

Welke soorten cookies zijn er?

Afhankelijk van het doel waarvoor de via cookies verkregen gegevens worden verwerkt, kunnen we een onderscheid maken tussen:

  • Technische cookies (essentieel): Dit zijn degene waarmee de gebruiker door de webpagina kan navigeren en de verschillende opties of diensten die erin bestaan, zoals bijvoorbeeld het beheren van verkeer en gegevenscommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang krijgen tot delen van beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het uitvoeren van het verzoek om registratie of deelname aan een evenement, het gebruiken van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor de uitzending van video’s of geluid of het delen van inhoud via sociale netwerken.
  • Gepersonaliseerde cookies (essentieel): Dit zijn degene waarmee de gebruiker toegang heeft tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser waarmee de dienst wordt geopend, de regionale configuratie van waaruit u de dienst opent, enz.
  • Analytische cookies (niet essentieel): Dit zijn degene waarmee de persoon die hiervoor verantwoordelijk is, het gedrag van de gebruikers van de websites waarnaar ze zijn gelinkt, kan volgen en analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, de applicatie of het platform te meten en om navigatieprofielen van de gebruikers van de genoemde sites, applicaties en platforms te creëren, om zo verbeteringen aan te brengen gebaseerd op de analyse van de gebruiksgegevens gemaakt door de gebruikers van de dienst.
  • Gedragsadvertentiecookies (niet essentieel): Dit zijn degene die, goed behandeld door ons of door derden, ons in staat stellen om het aanbod van de advertentieruimten op de website zo efficiënt mogelijk te beheren, door de inhoud van de advertentie aan te passen aan de inhoud van de gevraagde dienst of aan het gebruik van onze website. Hiervoor kunnen we uw surfgedrag op internet analyseren en kunnen we u advertenties tonen die betrekking hebben op uw browserprofiel.


Cookies van derden


Deze website maakt gebruik van diensten van derden om informatie te verzamelen voor statistische doeleinden en voor het gebruik van de website.
U kunt informatie vinden over overdrachten naar derde landen die, indien van toepassing, worden gedaan door de derde partijen die in dit cookiebeleid worden genoemd in hun overeenkomstige beleid (zie de links in de volgende sectie).
Onze website [linkt/toont, zoals van toepassing] inhoud van externe providers, zoals [Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube].
Om toegang te krijgen tot inhoud van derden, moeten gebruikers eerst de voorwaarden accepteren die ze toepassen (inclusief hun cookiebeleid, buiten onze controle). Als gebruikers ervoor kiezen om geen toegang te krijgen tot deze inhoud, worden deze cookies van derden niet op hun apparaten geïnstalleerd.
Diensten van derden vallen buiten de controle van Vtron Mobility. Leveranciers kunnen hun servicevoorwaarden, het doel en het gebruik van cookies op elk moment wijzigen.

Deze website gebruikt de volgende cookies:

Type Cookie Domein Beschrijving
Functioneel - vtronmobility.be Dankzij deze cookies zorgen we ervoor dat u van optimaal gebruiksgemak geniet.
Analytisch _ga analytics.google.com Software waarmee statistieken van de website verzameld worden en data inzichtelijk wordt gemaakt. Dit kan gebruikt worden om de website te verbeteren. Alle IP-adressen worden geanonimiseerd om privacyredenen.
Analytisch _gid googletagmanager.com Tool van Google waarmee je tags kan plaatsen op de website zonder tussenkomst van een developer.